Organizatori


Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo


Suorganizatori:

 • Zagrebačko knjižničarsko društvo

Programski i organizacijski odbor:

 • Jasenka Pleško,
 • Tatijana Petrić,
 • Sanja Brbora,
 • Dejana Golenko,
 • Dorja Mučnjak,
 • Maja Sever Pavić,
 • Sara Semenski,
 • Arijana Herceg Mićanović,
 • Janja Maras,
 • Evgenia Arh,
 • Lea Lazzarich,
 • Vesna Golubović,
 • Blaženka Peradenić-Kotur,
 • Branka Marijanović

Stručni skup će se održati uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.